Các loại giấy chứng nhận

Đăng bởi Yến Song Việt 0 bình luận
Các loại giấy chứng nhận

1. Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 

2. Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tổ yến sào:

 

 

 

 

Chia sẻ:
Viết bình luận của bạn:

Các loại giấy chứng nhận