Chứng nhận

Yến Sào Song Việt đã được Cục an toàn thực phẩm - Bộ y tế công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quqy định. 

Chứng nhận